Orgelwandelconcerten van de baan

8 juni 2013 door Bart

OOTMARSUM – De Orgelwandelconcerten in Ootmarsum zijn van de baan. De concerten, die al meer dan 35 jaar worden georganiseerd door organist Egbert Schoenmaker moeten stoppen wegens het intrekken van een financiële bijdrage.images

De organisatie krijgt naast een kleine gemeentelijke subsidie al 15 jaar een bijdrage van een werkgroep van Ootmarsumse ondernemers.

Deze BIZ werkgroep heeft besloten de financiële bijdrage niet meer te verstrekken wegens teruglopende belangstelling voor de orgelwandelconcerten.

[dot_recommends]

Rubriek: Nieuws | Geen reacties »

Grondverzetbedrijf mag uitbreiden

16 mei 2013 door Bart

FLERINGEN – Grondverzetbedrijf Kuipers in Fleringen gaat uitbreiden. De gemeente Tubbergen zal meewerken aan uitbreiding van de machinestalling van het bedrijf. Wel verwacht de gemeente dat het pand en het erf landschappelijk worden ingepast. Voor een definitieve goedkeuring van het uitbreidingsplan moet het bestemmingsplan worden aangepast.

Rubriek: Nieuws | Geen reacties »

Hond vergiftigd.

26 april 2013 door Bart

DENEKAMP – De politie waarschuwt hondenbezitters in Denekamp voor mogelijke vergiftiging van hun huisdier. Gisteren is een hond overleden vermoedelijk na het oplopen van een vergiftiging aan de Schotbroekweg in Denekamp. De afgelopen dagen zijn meerdere honden in Twente ziek geworden door vergiftiging. Gisteren liet de politie al weten dat er dat in Enschede een hond vermoedelijk vergiftigd is door rattengif. De eigenaresse liet haar hond ongelijnd uit op het veldje aan de Jupiterstaat. Na het uitlaten werd de hond erg ziek. Een dierenarts heeft het vermoeden dat de hond rattengif heeft binnengekregen. Tevens werd er een gebakken spons gevonden.

Rubriek: Uncategorized | Geen reacties »

Jubileum Jeugdbrandweer Nordhorn

26 april 2013 door Bart

NORDHORN – De brandweer Nordhorn viert dit jaar het 50 Jarig jubileum van de jeugdafdeling. De voorbereidingen voor het jubileum, dat in het weekeinde van 14, 15 en 16 juni gevierd wordt zijn in volle voorbereiding. In Twente is de jeugdbrandweer pas in de jaren 90 opgericht. Net over de grens bestaat het fenomeen Jeugdbrandweer al veel langer. De Jeugdbrandweer houdt zich naast oefeningen ook bezig met wedstrijden.

Rubriek: Uncategorized | Geen reacties »

Initiatief om gehandicaptensport te promoten

26 april 2013 door Bart

OLDENZAAl – In Oldenzaal worden nieuwe initiatieven genomen om gehandicaptensport te stimuleren. De Stichting Sport Compass wil graag samen met de gemeente Oldenzaal in gesprek met de verschillende sportverenigingen om te kijken waar mogelijkheden liggen voor sporters met een handicap. Gedacht wordt aan een voetbalwedstrijd voor slechtzienden/blinden. Wethouder Vloothuis geeft aan dat dit een mooi initiatief is en stimuleert deze stichting om contact te zoeken met een van de voetbalverenigingen.

Rubriek: Uncategorized | Geen reacties »

Columbus

26 april 2013 door Bart

LOSSER – Kinderdagverblijf Columbus gaat inkrimpen. Elf van de ruim 100 medewerkers heeft het ontslag aangezegd gekregen. De ontslagronde is een direct gevolg van de teruglopende vraag naar kinderopvang. Het gaat om 1 administratieve functie en 10 pedagogische functies. Kinderdagverblijf Columbus heeft vestigingen in Oldenzaal, Losser, Overdinkel en Enschede.

Rubriek: Uncategorized | Geen reacties »

Lantaarnpalen

24 april 2013 door Bart

TUBBERGEN – Het plan om lantaarnpalen te schrappen in de gemeente Tubbergen is nog niet van de baan. Tubbergen zou in het kader van het Twentse project “bewust verlicht” bijna 70 lantaarnpalen weghalen. Pas heel laat, kort voor het daadwerkelijk inwerking treden van het plan kwam er protest vanuit de bevolking. Het Tubbergse college gaat het plan aanpassen en komt binnenkort met een nieuw voorstel.

Rubriek: Uncategorized | Geen reacties »

Dwangsom voor kunststofverwerkend bedrijf

18 april 2013 door Bart

OOTMARSUM – Een kunststofverwerkend bedrijf in Ootmarsum krijgt meerdere dwangsommen opgelegd omdat het bedrijf niet voldoet aan de milieuvergunning. Bij twee vestigingen van het bedrijf aan De Mors zijn overtredingen geconstateerd. Op beide lokaties moeten vóór 1 mei bodembeschermende maatregelen worden genomen. Een derde dwangsom dreigt als na 1 juli de opslag voor gevaarlijke stoffen niet voldoet. Deze dwangsom heeft een hoogte van 10 duizend euro opgelegd.

Rubriek: Uncategorized | Geen reacties »

Dwangsom voor kunstofverwerkend bedrijf

18 april 2013 door Bart

Een kunststofverwerkend bedrijf in Ootmarsum krijgt meerdere dwangsommen opgelegd omdat het bedrijf niet voldoet aan de milieuvergunning. Bij twee vestigingen van het bedrijf aan De Mors zijn overtredingen geconstateerd. Zo moet er op beide lokaties vóór 1 mei bodembeschermende maatregelen worden genomen. Als na 1 juli de opslag voor gevaarlijke stoffen niet voldoet dan wordt er een dwangsom van 10 duizend euro opgelegd.

Rubriek: Uncategorized | Geen reacties »

Aanleg kultuurplein naar Plegt Vos

18 april 2013 door Bart

GEESTEREN – De aanleg van een Kultuurplein in Geesteren wordt uitgevoerd door Plegt Vos. Het Tubbergse college heeft dit werk onderhands aan de aannemer uit Langeveen gegund. Er is afgeweken van de normale aanbestedingsmethode omdat een openbare aanbesteding te veel tijd in beslag zou nemen. Het plein moet dit jaar nog gereedkomen anders vervallen subsidies voor het project. Volgens het college rechtvaardigt de tijdsdruk de onderhandse procedure. De kosten voor de aanleg bedragen naar schatting 410 duizend euro.

Rubriek: Uncategorized | Geen reacties »